jak powstaje burza

Jak powstaje burza? Dowiedz się czym jest!

Burza jest gwałtownym zjawiskiem atmosferycznym, zachodzącym niemal na każdym obszarze powierzchni kuli ziemskiej. Przynosi ona obfite opady deszczu, połączone z piorunami, których jest prądnicą i akumulatorem, a także mocnym, porywistym wiatrem.

Nieraz towarzyszy jej także grad, a czasami trąby powietrzne. Jej powstawanie jest niezwykle ciekawym zjawiskiem, które aktywuje się podczas zderzenia zimnych i ciepłych mas powietrza. Masy powietrza, a dokładnie ich stopień cieplności, w tym gęstości i objętości zależy od wielu uwarunkowań, jakimi są nasłonecznienie, wilgotność, rzeźba terenu, obszar nad którym się znajdują, bliskość zbiorników wodnych, stopień nagrzania podłoża, czy wysokość nad poziomem morza.

Jest to także precyzyjnie złożony proces, którego bez specjalnych pomiarów oraz analiz, nie jest w stanie się przewidzieć. Masy powietrza na skutek ruchu prądów poziomych, czyli wiatru, przemieszczają się na inne obszary o różnych warunkach. Mogą się one również unosić w wyniku ich ciepłej temperatury, ponieważ wtedy są lżejsze od powietrza. Takie zjawiska wpływają na opady deszczu, których powstawanie zależy od rodzaju frontów, czyli sposobu w jaki dane masy na siebie nachodzą i przenoszą na siebie ciepło, za pomocą konwekcji. Tym samym opady mogą prowadzić do wytwarzania burz, czego procesy bywają zróżnicowane i podzielone na rodzaje. Podstawowymi rodzajami burz, z których wynika ich wytworzenie są burze wewnątrz masowe, dodatkowo dzielone na konwekcyjne i adwekcyjne, a także burze frontalne.

Powstawanie burz wewnątrz masowych

co to jest burzaWiedząc, że konwekcja polega na przenoszeniu ciepłego ładunku do zimnego obszaru, tworząc zamknięty krąg cyrkulacyjny, łatwiej jest sobie wyobrazić proces wytworzenia tych burz. Burza konwekcyjna, zwana także termiczną powstaje przez nagrzanie się wilgotnych mas powietrza w przypowierzchniowej warstwie granicznej troposfery. Unosząc się do góry, taka masa oddaje ciepło, tworząc prąd konwekcyjny oraz prowadząc do wywołania burzy. Nie wymagają one innych frontów, aby sprowadzić ekstremalne zjawisko pogodowe. Występują w postaci pojedynczych komórek lub rozdzielonego klastra burzowego. Mogą być przyczyną opadów gradu, a także przynosić ulewne deszcze, które często skutkują powodziami i zalaniem terenu.

Kolejnym rodzajem burzy wewnątrz masowej jest burza adwekcyjna, która występuje jedynie za chłodnym frontem atmosferycznym, napływającym na nagrzanie przypowierzchniowe powietrze i powodującym jego unoszenie. Dzięki temu powstają chmury o budowie pionowej, a na styku dwóch mas dochodzi do konwekcji, wywołanej przez adwekcję. Burze te poruszają się jako pojedyncze lub wielokomórkowe zgrupowania. W okresie zimowym są przyczyną powstawania burz śnieżnych.

Powstawanie burz frontowych

Jest to najbardziej gwałtowne zjawisko wywołane stykiem frontów o dwóch skrajnie różnych masach powietrza. Zachodzą ona w procesach natarcia frontu chłodnego na ciepły i jego wypierania, napłynięcia frontu ciepłego, czy wsuwania się frontu chłodnego pod ciepły. Każde ze zjawisk prowadzi do innego rodzaju burz o różnych właściwościach, których siła zależy od aktywności frontów. Są to jednak krótkotrwałe, mocne ulewy, przynoszące porywisty wiatr, po których najczęściej ukazuje się słońce.

Rozmaitość burz

Wymienione rodzaje tego zjawiska, są jedynie jego podziałem ze względu na podstawowe procesy jego powstawania. Oprócz tego można wyróżnić burze ze względu na sposób organizacji komórek, formę opadów lub niebezpieczeństwo. Jest to niezwykle ciekawy i rozległy temat, który z pewnością zaciekawi wewnętrzne dusze meteorologów. Poznanie go pozwoli na rozróżnianie danych zjawisk i wybadanie ich dziedziny, co będzie niemałym sukcesem, który wielokrotnie może się przydać. Posiadamy specjalny radar, który pokaże gdzie jest burza oraz w którym kierunku zmierza. Zabezpiecz się przed doświadczeniem tego zjawiska.